Skład Rady Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Magdalena Nieciąg
Skarbnik: Edyta Bogacka-Baran
Sekretarz: Marta Nieciąg
Członek: Agata Głuc

Rady Oddziałowe

Klasa
Przedstawiciele
oddział przedszkolny
Magdalena Nieciąg
Paulina Biskup
Anna Sumera
klasa I 
Małgorzata Habowska
Aneta Nowak
Renata Liszka
klasa II
Edyta Bogacka-Baran
Izabela Mirocha
Dorota Adamczyk
klasa III 
Dorota Sergiel
Marta Malina
Adriana Pasierbek
klasa IV
Marta Nieciąg
Aneta Sergiel
Sylwia Pasierbek
klasa V
Honorata Hełmecka
Sabina Żytkiewicz
Agata Głuc
klasa VI
Katarzyna Strączek
Monika Soból
Mariusz Ćwiek
klasa VII
Izabela Radwan
Stanisława Kachnic
klasa VIII
Katarzyna Kachnic
Krystyna Kachnic
Bogusława Malina