Szkolne Koło Wolontariusza

   Szkolne Koło Wolontariusza jest kołem zainteresowań w którym działamy świadomie i dobrowolnie na rzecz innych osób. Chcemy nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Każdy z nas ma w sobie coś takiego, co mógłby podarować drugiej osobie. Powtarzając za Janem Pawłem II., że, „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy udzielamy”, chcemy swoje serca ofiarować innym, by dobroć dzielona, mnożyła się dookoła.

Czym jest wolontariat?
To bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie
Kim jest Wolontariusz?
To osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

Cechy wolontariusza: 
·
dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Cele wolontariatu szkolnego: 

► rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, 

► aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

► wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze  wolontarystycznym, 

► wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, 

► łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,  

► wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

► promocja idei wolontariatu w szkole, 

► utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

 Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

 Chętnie się uczyć
Rozszerzaj swoją wiedzę.

 Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020

NASZE BEZPIECZEŃSTWO

   W naszej szkole ogromny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem naszych uczniów. W ramach tej edukacji 5.09.2019r. do naszej szkoły przybyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, aby spotkać się z uczniami klas I – III.  Policjanci rozmawiali z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drodze,  a w szczególności omówili zasady drogi „do i ze szkoły”.

KREDKOBRANIE

Kredkobranie 2019 – „Niech uśmiech na twarzach dzieci nigdy nie znika”.  

    We wrześniu uczniowie naszej szkoły po raz drugi wzięli udział w akcji „Kredkobranie”. Jest to akcja charytatywna organizowana przez krakowską Fundację Ignatianum oraz Stowarzyszenie „Korzenie”, w którą mogli włączyć się całe szkoły, ale również środowiska i osoby indywidualne. Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkające na terenie dawnych Kresów potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych egzemplarzy lektur szkolnych.

„Kredkobranie” ma być odpowiedzią na te potrzeby, a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami kraju, polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z Ojczyzny pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. Chcemy, aby na twarzach naszych najmłodszych kresowych Rodaków pojawił się uśmiech.

Uczniowie naszej szkoły zebrali i wysłali w ramach akcji pięć dużych pudełek przyborów szkolnych. Zebrane dary trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. Koordynatorem tej akcji był pedagog szkolny p. Renata Jurek.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

Akcja Znicz  „Światełko pamięci” 

„Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim”.

   Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji Znicz – „Światełko pamięci” prowadzonej przez SU oraz Szkolne Koło Wolontariatu. W akcję włączyło się wielu uczniów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Renaty Jurek wybrali się na cmentarz, aby złożyć je na grobach nauczycieli, pracowników szkoły, poległych za ojczyznę. Znicze zostały zapalone także grobach opuszczonych, o których nikt już nie pamięta i których nikt już nie odwiedza. 

    Dziękujemy wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc oraz  przynieśli znicze. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w  kolejnych akcjach.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

    20 listopada to dzień szczególny, gdyż obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku przypada wyjątkowa – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Z tej okazji w naszej szkole zaplanowaliśmy działania, które miały na celu zapoznać dzieci z ich prawami.

Najmłodsi uczniowie czyli klasy 0 – III wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez p. Sabinę Kubik oraz obejrzeli film mówiący o prawach dziecka.  Uczniowie klas starszych czyli IV – VIII wzięli udział w pogadance i prezentacji multimedialnej przygotowaną przez p. Agnieszkę Mikołajek.  W ramach tej prelekcji p. A. Mikołajek zapoznała  uczniów z dokumentem jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka. Uświadomiła,  że każde dziecko ma swoje prawa jednakże z przywilejami wiążą się także obowiązki. Przypomniała uczniom o telefonie zaufania oraz o istnieniu Niebieskiej Karty.                                                                                                                                     Wszyscy uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – w kolorze UNICEF.  Na długiej przerwie uczniowie klasy VI i VII uczyli pozostałych kolegów i koleżanki piosenki pt. „Prawa Dziecka”. Na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka ścienna „Prawa Dziecka”, przybliżająca uczniom ich prawa.

Koordynatorami wszystkich działań były: pedagog szkolny: p. Renata Jurek, nauczyciele: p. Agnieszka Mikołajek oraz p. Sabina Kubik. 

DARY DLA SAMOTNYCH

Jak co roku, w ramach działalności biblioteki szkolnej pod okiem p. Wiesławy Szczepaniak, przygotowano paczki dla samotnych mieszkańców naszej miejscowości. Do tej akcji przyłączyło się także Szkolne Koło Wolontariatu i  dla tych osób uczniowie przygotowali  kartki świąteczne z życzeniami.   Wszystkim rodzinom, które włączyły się do tej akcji, serdecznie dziękujemy.
Rok szkolny 2016/2017

Zbiórka zakrętek dla potrzebujacych dzieci (pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego)

Góra Grosza dla Lenki

AKCJA ZNICZ

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w Dzień Zaduszny wybrali się na cmentarz, aby zapalić przyniesione przez uczniów znicze na grobach zmarłych nauczycieli czy pracowników szkoły. Światełko pamięci zabłysło też na grobach opuszczonych, których nikt już nie odwiedza i o których nikt nie pamięta. Uczniowie nie zapomnieli także o miejscach gdzie spoczywają nieznani żołnierze.

Wolontariusze w Domu Samotnej Matki w Krakowie i w szpitalu w Suchej Beskidzkiej 

Góra grosza dla Lenki

Świąteczne paczki dla samotnych mieszkańców Jachówki.