Szkoła promująca bezpieczeństwo

 8.11.2019 r. nasza szkoła po raz kolejny otrzymała tytuł „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Jest to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany na terenie województwa małopolskiego oraz wykonanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na jej terenie.
     Pierwszy certyfikat otrzymaliśmy podczas uroczystej gali w Muzeum Lotnictwa 
w Krakowie w 2017 r.
Kolejny certyfikat podczas uroczystości szkolnej wręczył nam Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej inspektor Dariusz Drobny.
     Certyfikat zobowiązuje nas do dalszego dbania o bezpieczeństwo osób i mienia 
w swoim obiekcie oraz stałego monitorowania procesów związanych z bezpieczeństwem, co też jest naszym priorytetem.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwaprezentacja