HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY:

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY:

Termin rozpoczęcia roku szkolnego: 01.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2021 r.

Ferie zimowe: 17.01. – 30.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04. – 19.04.2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty: 24.05-26.05.2022 r.

Dni wolne: 11.11.2021, 06.01.2022, 03.05.2022, 16.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12.11.2021 r.

07.01.2022  r.

02.05.2022 r.

24.-26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

17.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022 r.

Ferie letnie: 25.06. – 31.08.2022 r.