Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY:

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 03.09.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23. – 01.01. 2019 r.

Ferie zimowe: 14.01. – 27.01.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.. – 23.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15,16,17.04.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11.2018

15,16,17.04.2019

02.05.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21.06.2019

Ferie letnie: 22.06. – 31.08.2019