DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Dorota Głuc – historia

GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr inż. Grażyna Bukowska – chemia

mgr Irena Dziąćko – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Stanisława Głowacz – przyroda, geografia, informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Jacenty Głuc – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Goryl – język niemiecki

mgr Renata Jurek – religia, plastyka, muzyka, pedagog szkolny

mgr Anna Kachel – matematyka

mgr Beata Łoboda – edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Mikocka – język angielski

mgr Agnieszka Mikołajek – wiedza o społeczeństwie

mgr Maria Najdek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Janusz Nieciąg – język angielski

mgr inż. Jadwiga Sękacz – technika, zajęcia techniczne

mgr Barbara Sikora – logopedia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Kinga Szczepaniak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Szczerba – biologia

mgr Bożena Szczęch – język polski

mgr Monika Szwarc – fizyka