Dyrektor i Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Dorota Głuc – język polski, historia


GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr Irena Dziąćko – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Stanisława Głowacz – przyroda, geografia, informatyka

mgr Jacenty Głuc – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Goryl – język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Jurek – pedagog szkolny, religia, plastyka, muzyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Kachel – matematyka

lic. Anna Klimowska-Szczygieł – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

mgr Beata Łoboda – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Mikołajek – wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Maria Najdek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

mgr Barbara Nieciąg – biblioteka szkolna

mgr Janusz Nieciąg – język angielski

mgr Renata Reciak – zajęcia rewalidacyjne

mgr inż. Jadwiga Sękacz – fizyka, technika

mgr Barbara Sikora-Sobinek – logopedia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Barbara Szczerba – biologia, chemia

mgr Bożena Szczęch – język polski