Dożywianie

Szanowni Rodzice!

   W związku z niewielkim zainteresowaniem dożywianiem dzieci w formie obiadu oraz sytuacją epidemiczną w kraju, w roku szkolnym 2021/22 rezygnujemy z obiadów dowożonych przez zewnętrzną firmę.
   W szkole działa stołówka szkolna, która przygotowuje i wydaje dzieciom posiłek w formie drugiego śniadania. Śniadania przygotowywane są w oparciu o określone zasady, spełnia normy i wymagania odnośnie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz żywności oferowanej do sprzedaży w placówkach szkolnych i przedszkolnych wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r.

Stawka dzienna za śniadanie wynosi: 2,00 zł

Miesiąc Ilość dni żywieniowych

Koszt
miesięczny śniadania

wrzesień 21 42,00 zł
październik 21 42,00 zł
listopad 19 38,00 zł
grudzień 16 32,00 zł