DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 01.01. 2021 r.

Ferie zimowe: 15.02. – 28.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04. – 06.04.2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty: 25.-27.05.2021 (oprócz ósmoklasistów!)

Dni wolne: 11.11.2020, 06.01.2021, 03.05.2021, 03.06.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020

04.-05.01.2021

04.06.2021

Ferie letnie: 26.06. – 31.08.2021