Dzień Dziecka …..

Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej! 

  W dniu 01.06.2022 nasze przedszkolaki wraz z kolegami i koleżankami z klasy I, II i III udali się na spotkanie ze strażakami; Jerzym Burligą, Krystianem Kubieńcem oraz Witoldem Jopkiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce.

  Dzieci z zachwytem i wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, do zalanych domów, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta.
Podczas spotkania strażacy uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy.
Wielką radość sprawiło obejrzenie z bliska wozu strażackiego oraz zapoznania się z jego wyposażeniem. Wszystkie dzieci mogły wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim.
Na zakończenie wychowawcy klas i przedszkola podziękowali strażakom i życzyli wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwnościami losu. Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym strażakom za wspaniale poprowadzone spotkanie i atrakcje jakie nam towarzyszyły.
Należy jeszcze podkreślić, że nie obyło się bez słodkości, a dla najmłodszych były przygotowane balony w postaci wozu strażackiego.

Uśmiech dzieci bezcenny, tak mało trzeba Nam, aby szczęśliwym być….