,,POZNAJ POLSKĘ”

                                                          

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA
POZNAJ POLSKĘ”

DOFINANSOWANIE:  10 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:   19 029,00 zł     

    Szkoła Podstawowa w Jachówce otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości   10 000,00 zł na realizację  w 2022 r. przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę” .  Całkowity koszt realizacji  wynosi  19 029,00  zł ,  w tym wkład własny- wpłata rodziców 9 029,00 zł.  

Celem przedsięwzięcia jest   dofinansowanie  dwudniowej wycieczki do Wrocławia. Uczniowie klas IV-VIII  będą mieli okazję   zwiedzić Zespół Historycznego Centrum Wrocławia oraz Interaktywne Muzeum Wody. W drugim dniu wycieczki obejrzą Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Halę Stulecia.