MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ „LEONARDO”

   31 marca w Budzowie odbył się etap gminny konkursu „Leonardo”, w którym naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIII – Milena Mikołajek i Michał Suwaj. Test składał się z 33 pytań sprawdzających wiedzę zdobywaną zarówno w szkole na wszystkich przedmiotach ( z wyjątkiem języków obcych) oraz wiedzę o regionie Podbabiogórza. Trudność tego konkursu polega też na tym, że uczniowie nie otrzymują zakresu materiału, z którego mogliby się przygotować. Dlatego też bardzo cieszymy się z wysokiego III miejsca zarówno Mileny jak i Michała.

Gratulujemy.