Ślubowanie pierwszoklasistów

14 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów

pastedGraphic.png

 Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. Wspólnie z wychowawcą przygotowują uroczystość, podczas której zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed społecznością szkolną i rodzicami.   

 Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W dalszej części wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego przyrzeczenia na sztandar szkoły.

  Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała ceremonii pasowania.  

pastedGraphic_1.png

W ten sposób pierwszoklasiści zostali symbolicznie włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Jachówce.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

DRODZY PIERWSZOKLASIŚCI !

Życzymy Wam samych sukcesów w szkole, 

aby każdy dzień pobytu tutaj  był radosny, 

wypełniony po brzegi ciekawymi zajęciami  

i rozmowami z kolegami i koleżankami.

Niech szkoła będzie dla Was drugim domem,

 a zdobyta tu wiedza niech będzie kompasem 

wskazującym przyszła drogę! ❤️

DYREKCJA,  NAUCZYCIELE,  RODZICE,  KOLEŻANKI  I  KOLEDZY