Dzień Edukacji Narodowej

pastedGraphic.png

„Większość ludzi jest jak opadłe liście, które rozwiewa wiatr.

Krążą w powietrzu a potem spadają na ziemię.

Ale nieliczni są jak gwiazdy, które poruszają się po ustalonym kursie,

gdzie nie może ich dosięgnąć wiatr. Mają prawo i kierunek w sobie.

Mają dobro i cierpliwość. To nauczyciele …”

Obchody Dnia Edukacji Narodowej są doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za twórczy wysiłek nauczycieli  i pracowników szkoły uczestniczących w dziele kształtowania szlachetnych serc i umysłów swoich wychowanków.

Nasza społeczność szkolna uczciła uroczystym apelem święto nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

Uroczystą akademię rozpoczęła pani Beata Łoboda, witając wszystkich zebranych. 
W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła rolę szkoły i nauczyciela we współczesnym świecie. Mimo pozornie nieograniczonego dostępu do wszelkich informacji, mimo łatwości zdobywania wiedzy za pomocą Internetu, nauczyciel jest nadal niezbędny. Szkoła jest potrzebna jako miejsce, gdzie odbywa się uspołecznianie dziecka, gdzie młody człowiek uczy się bezpośrednich relacji z innymi i poznaje podstawowe zasady i wartości konieczne do dobrego funkcjonowania w grupie, w środowisku społecznym.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  pani  dyrektor życzyła uczniom, by umieli w pełni korzystać z możliwości i wsparcia, jakie daje im szkoła, a nauczycielom – nieustającego zapału, motywacji i satysfakcji z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

Uczniowie uświetnili ten wyjątkowy dzień piosenkami, wierszykami i wspaniałymi życzeniami. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Słowami wierszy i piosenek młodzi artyści podziękowali nauczycielom i wychowawcom za trud nauczania i wychowania podejmowany każdego dnia. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom

życzymy: 

  • takich marzeń, które dają się urzeczywistnić;
  • pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce;
  • cierpliwości i wytrwałości, aby praca z dziećmi i młodzieżą zrodziła wiele szlachetnych owoców;
  • pasji i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.