LUDZIE LISTY PISZĄ…

LUDZIE LISTY PISZĄ…

Starsi ludzie z tęsknotą wspominają czasy, kiedy to zespół Skaldowie śpiewał:

Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone
Piszą, że kochają, nie śpią, klną, całują się
Ludzie listy piszą, nawet w małej wiosce […]

Obecnie pisanie listów praktycznie zanikło. Nadeszła epoka telefonu komórkowego i komputera. Dziś wysyłamy SMS-y i e-maile. Może za parę lat już tylko Dzień Pisania Listów będzie nam przypominał o tradycyjnej formie komunikacji? 11 października uczniowie klas IV-VIII zasiedli w ławkach i na pięknych kartkach tradycyjnym piórem bądź długopisem napisali listy do swoich kolegów i koleżanek.

Nie zapominajmy o takiej formie komunikacji! Urok listów nigdy nie przeminie, a najprzyjemniejszym momentem zawsze pozostanie niecierpliwe otwieranie koperty.