„SZCZĘŚLIWY NUMEREK” W NASZEJ SZKOLE

„SZCZĘŚLIWY NUMEREK” W NASZEJ SZKOLE

Samorząd Uczniowski zaproponował, aby od października odbywało się losowanie „Szczęśliwego Numerka”. Pani dyrektor wyraziła zgodę i stało się…Od jutra codziennie ktoś będzie się cieszyć. Poniżej znajduje się regulamin.

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” W NASZEJ SZKOLE

 1. „Szczęśliwy Numerek” jest organizowany przez Samorząd Uczniowski i dotyczy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Jachówce.
 2. „Szczęśliwy Numerek” losowany jest codziennie automatycznie przez dziennik Vulcan i wyświetlany na stronie dziennika elektronicznego w danym dniu o 7.00 .
 3. Wynik losowania jest ostateczny, jeśli właściciel „Szczęśliwego Numerka” jest nieobecny danego dnia w szkole, nie może wykorzystać go w innym terminie.
 4. Uczeń, którego numer został wylosowany, jest zwolniony w danym dniu z:
 • odpowiedzi ustnej na ocenę
 • pisania niezapowiedzianej kartkówki
 • innych niezapowiedzianych form kontroli
 • pracy domowej (z wyjątkiem prac długoterminowych)
 1. Posiadacz numerka może wyrazić chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny.
 2. Zwolnienie obliguje ucznia do uzupełnienia braków.
 3. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z:
 • pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek
 • aktywnego udziału w lekcji
 • wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego
 1. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje od października 2021 r. aż do odwołania.