NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Szanowni Państwo,

do 30 września br. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Spisać można się przez rachmistrza, telefonicznie pod numerem 22 279 99 99, w Urzędzie Gminy lub poprzez stronę internetową. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie, nie odkładanie obowiązku spisowgo na ostatnią chwilę i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Spiszmy się, bo liczymy się dla Polski!

Z poważaniem

informatyk

Krzysztof Pochopień