Pierwsza pomoc przedmedyczna

W klasie 1 i 2 odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Podczas prezentacji multimedialnej dzieci poznały zagadnienia związane z bezpieczeństwem, oraz procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani Beaty Łobody mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach, uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Utrwalały numery alarmowe, jak również kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy. 

Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.