Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jachówce informuje rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22, że wszystkie wnioski zostały w postępowaniu rekrutacyjnym rozpatrzone pozytywnie i dzieci zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego.

Równocześnie przypomina, że rekrutacja dziecka zostanie zakończona w momencie złożenia przez rodzica deklaracji woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego. Deklarację można pobrać ze strony szkoły, podpisać i dostarczyć do szkoły lub przesłać mailowo na adres: spjachowka@budzow.pl w terminie do dn. 15.04.2021 

Ostateczna lista przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22  zostanie podana dniu 16.04.2021 na stronie szkoły www.spjachowka.com.pl