„Nie pal przy mnie, proszę”

W naszej szkole został zrealizowany program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Celem głównym programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Na zajęciach edukacyjnych uczniowie obejrzeli prezentację o tematyce antynikotynowej, przeprowadzono pogadankę oraz  zorganizowano wystawę plakatów. Dzieci wykonały znaczki z napisem „ Nie pal przy mnie, proszę” oraz wzięły udział w konkursie „Dbam o zdrowie”.

Comments are closed.