Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jachówce  są już pełnoprawnymi uczniami. 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jachówce  są już pełnoprawnymi uczniami. 

„Uczniem być to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi,

Uczyć się by świat poznawać, ślubujemy dziś”

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej w Jachówce. To wydarzenie wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. W tym roku ze względu na pandemię ślubowanie odbyło się dopiero 4 lutego.

Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektor Szkoły pani Doroty Głuc, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

Mimo, że uroczystość odbyła się bez udziału społeczności szkolnej, dla pierwszaków była wielkim wydarzeniem. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia.

Życzymy pierwszakom dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki, samych piątek i szóstek oraz niezapomnianych szkolnych przyjaźni.

Comments are closed.