DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE!

   Za nami kolejny rok ciężkiej, wytężonej pracy. Rok trudny, nietypowy – kształcenie na odległość było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieliśmy się wszyscy odnaleźć. 

Dziękuję wszystkim Nauczycielom za całoroczny trud, wielkie serce, zapał i poświęcenie włożone w wykonywanie swoich obowiązków dydaktyczno-wychowawczych, Wychowawcom i Pedagogowi szkolnemu za otoczenie szczególną  opieką i wsparciem dzieci, które borykały się w tym okresie z różnymi trudnymi sytuacjami, za współpracę z domem rodzinnym uczniów, psychologiem i instytucjami zewnętrznymi.

Dziękuję Pracownikom obsługi za pełne zaangażowanie, pomoc w utrzymaniu porządku
i sprawnej organizacji pracy szkoły w czasie pandemii oraz poświęcenie, często poza godzinami swojej pracy.

Dziękuję wszystkim Rodzicom, za odegranie ogromnej roli w okresie nauki zdalnej, za wsparcie i motywację dzieci do pracy, za owocną współpracę z nauczycielami i wychowawcami. 

I dziękuję przede wszystkim Uczniom, za to, że dzielnie wytrwaliście w nauce w tym trudnym okresie – innym niż dotychczas sposobie realizacji swoich obowiązków, izolacji od społeczności szkolnej. Dziękuję za to, że Wam się chciało! 

Wielkie BRAWA dla Uczniów, którzy postawili sobie cel do realizacji i go osiągnęli!

Stypendia Wójta Gminy Budzów:

Amelia Jurek – tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Oliwia Kachnic – tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi:

Amelia Jurek, Milena Mikołajek, Michał Suwaj, Filip Jurek, Natalia Sergiel, Daniel Żytkiewicz

Świadectwo z wyróżnieniem:

Klasa VIII: Karol Głuc, Kacper Jończyk

Klasa VII: Amelia Jurek, Oliwia Kachnic, Amelia Radwan

Klasa VI: Julia Kachnic, Milena Mikołajek, Michał Suwaj, Julia Soból, Szymon Strączek, Wiktoria Strączek

Klasa V: Filip Jurek, Natalia Sergiel, Daniel Żytkiewicz

Klasa IV: Julita Głowacz, Miłosz Kachnic, Adam Nieciąg, Maria Nieciąg, Nikola Pasierbek, Maria Sergiel

Osiągnięcia w nauce w klasach młodszych:

Klasa III: Ewelina Lenik, Martyna Malina, Oliwia Pasierbek, Martyna Sergiel

Klasa II: Oliwier Baran, Mikołaj Mirocha, Nieciąg Julia, Nieciąg Krzysztof, Marcin Strączek

Klasa I: Kamil Jończyk, Antoni Nowak, Wiktoria Sałapat

DRODZY UCZNIOWIE KLASY ÓSMEJ!

Od jutra będziecie absolwentami Szkoły Podstawowej w Jachówce. Za Wami 9 lat spędzonych w murach tej szkoły. Być może Wasze drogi zupełnie się rozejdą i nie będziecie spędzać już ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Jednak tego czasu nie da się tak łatwo wykreślić z pamięci. Mam nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną same piękne wspomnienia.

Nigdy nie traćcie wiary we własne siły ani swoje możliwości. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. 

Nie marnujcie swoich talentów. Rozwijajcie je z pasją, czerpiąc z tego faktu wiele radości i satysfakcji. 

„Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, kto nie wie do którego portu płynie”.

Życzę Wam, żebyście wiedzieli, do którego portu płyniecie. I pomyślnych wiatrów!

DRODZY RODZICE ÓSMOKLASISTÓW!

Po raz ostatni chciałabym podziękować Państwu Marii i Czesławowi Smyrakom, którzy jutro wraz ze swoją córką pożegnają mury naszej szkoły, a także Paniom Bogusławie Malinie, Krystynie Kachnic i Katarzynie Kachnic za wieloletnią pracę na rzecz Rady Rodziców. 

Składam serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, życzliwość i współpracę oraz życzę samych ciepłych i pogodnych dni na dalsze lata.

Wszystkim jeszcze raz życzę 

słonecznych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych zasłużonych wakacji!

Z wyrazami szacunku

Dorota Głuc – dyrektor szkoły