Informacja Wójta Gminy Budzów

Szanowni Państwo,

mając  na  względzie  przede  wszystkim  bezpieczeństwo dzieci oraz  pracowników , przedszkola i oddziały przedszkolne  na terenie Gminy  Budzów w  dniu 6 maja br. nie zostaną  uruchomione. Spełnienie  reżimu  sanitarno – epidemiologicznego, który  wynika z  szczegółowych   wytycznych Głównego   Inspektora   Sanitarnego  oraz  dostosowanie  się  do   wytycznych  Ministra  Edukacji Narodowej i  Ministra Zdrowia wymaga wdrożenia odpowiednich procedur.

W obecnej sytuacji  otwarcie przedszkoli  dla wszystkich dzieci  jest  niemożliwe.  W  pierwszym etapie otwarcia, do przedszkola będą przyjmowane dzieci tych rodziców, którzy ze względu na sytuacje zawodowe nie są w stanie zapewnić im opieki we własnym zakresie .

Dyrektorzy   przedszkoli  w  najbliższym  czasie  zwrócą  się do  rodziców  z prośbą o pisemne zadeklarowanie chęci posłania dzieci do przedszkola.

Każda  podjęta   przez   Państwa  decyzja  o  posłaniu  dziecka  do  przedszkola  powinna  być  przemyślana i wynikać z konieczności. Pomimo wprowadzenia jak najlepszych rozwiązań, aby przedszkole  mogło  funkcjonować  w  czasie  epidemii,  nie  jesteśmy  w stanie  dać  Państwu gwarancji , że nie dojdzie do zachorowania.

Jednocześnie  informujemy,  że po  dokonaniu analizy rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych działających  przy  szkołach nie wyrazili  chęci posłania dzieci na zajęcia, dlatego oddziały będą zamknięte do 24 maja br.

Informacja  o planowanym  terminie uruchomienia przedszkoli  zostanie  Państwu przekazana przez  dyrektorów oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych gminy i przedszkoli.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Budzów
                                                                                                                                   mgr inż. Jan Najdek

Comments are closed.