Szanowni Państwo, 

w związku z pojawiającymi się w krajach europejskich nowymi przypadkami zachorowań na koronawirusa, prosimy o szczególne przestrzeganie zasad profilaktyki zdrowotnej, rekomendowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz stosowanie podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi:

– częste mycie rąk z użyciem wody i mydła

– stosowanie odpowiedniej zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

– unikanie dotykania oczu, ust i nosa

– zachowanie bezpiecznej odległości

– w przypadku kaszlu, gorączki lub trudności z oddychaniem – niezwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub szpitalnego oddziału zakaźnego

– w przypadku przeziębienia lub innej choroby pozostanie
w domach i nieposyłanie dzieci do szkoły.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.