Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę,,

W naszej szkole realizowany jest ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę” który adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.                                       
Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas II-III poznały główną bohaterkę programu, wiewiórkę Wikę. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych.                
Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Dzieci wyklejały papierem kolorowym szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza, układały obrazki z elementów, wykonały zawieszki z napisem „Nie pal przy mnie, proszę”, obejrzały prezentację multimedialną. Na zakończenie programu, uczniowie wraz z rodzicami, wykonali plakaty, które zostały wystawione na korytarzu szkolnym.