Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to dzień szczególny, gdyż obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku przypada wyjątkowa – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.  Z tej okazji w naszej szkole zaplanowaliśmy działania, które miały na celu zapoznać dzieci z ich prawami.

Najmłodsi uczniowie czyli klasy 0 – III wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez p. Sabinę Kubik oraz obejrzeli film mówiący o prawach dziecka. Uczniowie klas starszych czyli IV – VIII wzięli udział w pogadance i prezentacji multimedialnej przygotowaną przez p. Agnieszkę Mikołajek.  W ramach tej prelekcji p. A. Mikołajek zapoznała  uczniów z dokumentem jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka. Uświadomiła,  że każde dziecko ma swoje prawa jednakże z przywilejami wiążą się także obowiązki. Przypomniała uczniom o telefonie zaufania oraz o istnieniu Niebieskiej Karty.  Wszyscy uczniowie w tym dniu przyszli  do szkoły ubrani na niebiesko –  w kolorze UNICEF. Na długiej przerwie uczniowie klasy VI i VII uczyli pozostałych kolegów i koleżanki piosenki pt. „Prawa Dziecka”. Na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka ścienna „Prawa Dziecka”, przybliżająca uczniom ich prawa.                                                                                            

Koordynatorami wszystkich działań były: pedagog szkolny: p. Renata Jurek, nauczyciele: p. Agnieszka Mikołajek oraz p. Sabina Kubik.