Internetowe love…

     5 listopada uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w spektaklu „Pierwsza miłość- internetowe love” przygotowanym przez Teatr Wrocławski In-Art. Przedstawienie poruszało niezwykle ważny i palący problem zagrożeń płynących z Internetu. Treść sztuki pokazała skutki zjawiska cyberprzemocy i jego wpływ na życie nastolatków. Reżyser w spektaklu wykorzystał problemy, które na co dzień towarzyszą młodym ludziom oraz treści z utworów literackich
m.in. Małego Księcia, Pięknej i Bestii, Tego Obcego oraz wierszy Szymborskiej, Gałczyńskiego i Herberta. Szybka akcja, dialogi oraz różne formy wyrazu artystycznego (maski, lalki i teatr cieni) na pewno trafiły do serc i umysłów widzów.