Spotkanie w bibliotece szkolnej

   17 października 2019 roku w bibliotece szkolnej zorganizowano spotkanie z dziećmi klasy “0”.
Na spotkaniu tym rozmawiano o bajkach, baśniach, do których odnosiły się zagadki.
Przygotowano krótką część artystyczną i “słodkie nagrody”.