Dzień Życzliwości

Był to dzień wyjątkowy… pełen uśmiechów, miłych słów, gestów i pozytywnych emocji. Na Dzień Dobry przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdawali uczniom, nauczycielom oraz rodzicom ,,uśmiechnięte buźki” i przekazywali życzliwe pozdrowienia. W szkole dominował kolor żółty – kolor optymizmu. Na drzwiach każda klasa umieściła plakat promujący życzliwość, a do ,,Skrzynki pozdrowień” wrzucano kartki z ciepłymi słowami do wybranych osób.
Nauczyciele również sprawiali uczniom niespodziankę: nie było sprawdzianów, kartkówek i odpytywania uczniów.

Comments are closed.