Działania z zakresu edukacji bezpieczeństwa

Na początku roku szkolnego uczniowie klasy II i III  uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Dzieci przypomniały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zostały również omówione różne sytuacje na drodze dotyczące pieszych. Trzecioklasiści mieli okazję wykazać się znajomością znaków drogowych. Podczas spaceru pod opieką nauczyciela dzieci ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez  jezdnię, oraz wskazywały prawidłowe sposoby zachowania się na ulicy.